Sotra Maskin Produkter AS

Sotra Maskin Produkter AS – et samarbejde om udvikling af procesudstyr til den norske lakseindustri

Siden midten af 2017 har vi udviklet og fremstillet procesudstyr for den norske virksomhed Sotra Maskin Produkter AS, hvis produkter indgår i slagterianlæg tilknyttet den norske akvakultur og fiskeindustri.   

I starten af samarbejdet producerede vi udelukkende filterbånd til Sotra Maskin Produkter, der anvendes i vandbehandlingen på slagterierne. Samarbejdet er senere hen blevet udvidet betydeligt, hvor vi i dag fremstiller specialudviklet og hele vandrensningskar med båndfilter samt transportsystemer til fragt af polystyrenkasser – måske bedre kendt som flamingokasser.

Vi fremstiller jævnligt nye vandrensningskar, der anvendes til rensning af produktionsvand, og som vi i fællesskab med Sotra Maskin Produkter AS har udviklet på over en længere periode for deres kundegruppe.

Et nordisk samarbejde har fordele

Foruden samarbejde omkring selve udviklingen af produkterne til slutkunderne, vægtes vores kommunikation og hurtige respons højt hos Sotra Maskin Produkter AS, som ifølge CEO, Reidar Skorpen: 

“..er umåtelig viktig for vårt selskap, da alle forespørsler er i en tidlig fase i forkant av en evt. ordre og produksjon”.  

“Sotra” er også navnet på den norske ø vest for Bergen, hvor virksomheden er placeret, som er er et område kendt for sin fiskeindustri og akvakultur. Forarbejdning i metal, men særligt leverandører af og viden om transportsystemer, er mindre udbredt i området. Samarbejdet kom derfor i stand, da virksomheden kontaktede vores direktør, Claus Kjestrup, på baggrund af hans viden om og mangeårige erfaring med udvikling af transportudstyr og systemer.

Samarbejdet med Sotra Maskin Produkter AS bygger på gensidig tillid, og med de sproglige ligheder, der er mellem dansk og norsk, foretrækker begge parter at kommunikere på modersmålene. Det er også yderst sjældent, vi har behov for at tale sammen på engelsk. En anden fællesnævner er de norske fødevareregler, der i vid udstrækning ligner de danske regler, hvilket gør samarbejdet på tværs af vores landegrænser gnidningsfrit. 

Bedre vandrensning i fiskeindustrien

I forarbejdning af fisk til detail- og fødevareindustrien genereres affald og biprodukter, herunder indvolde og fiskeskæl, der skal frasorteres for at opnå optimal rensning af produktionsvandet. Det er derfor afgørende at have effektive vandrensningssystemer, for at håndtere spildevandet, der genereres under forarbejdningsprocessen.  

Et centralt element til vandrensningssystemer i fødevareindustrien er et finmasket filterbånd (på 350 μ), hvor op mod 1000 liter vand ledes gennem i minuttet. Dernæst løser et sugehoved en vigtig funktion af rensningsprocessen inden for fiskeindustrien, fordi det anvendes til at suge alt procesaffaldet op med.
Sugehovedet er placeret lige over filterbåndet på vandrensningskaret og suger ikke bare mikroskopiske rester op men også proteiner ud af vandet.  

Da det høje vandtryk, som vandet ledes gennem anlægget med, får proteinerne til at skumme op, fjernes også denne del fra filterbåndet således, at det overskydende proteinskum med mikroskopiske fiskerester ikke trækkes med tilnage ned i vandkarret. 

“Det er en opdagelse, vi gjorde os gennem udviklingen af produktet, og er lidt af en sidegevinst for kvaliteten af vandet fra produktionen”, fortæller vores direktør, Claus Kjestrup, der var med til at udvikle produktet.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 21 34 09 08 eller send en mail til ck@ck-mt.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

(+45) 21 34 09 08
ck@ck-mt.dk